Αφαίρεση αμυγδαλών: Πότε πρέπει ένα παιδί να κάνει την επέμβαση

Η αμυγδαλεκτομή συνδέεται με την βελτίωση της υγείας των παιδιών

Γράφει ο παιδίατρος Νίκος Βουδούρης 

Αποτέλεσμα εικόνας για αμυγδαλεκτομή

Είναι επιστημονικά πλέον αποδεδειγμένο πως η αμυγδαλεκτομή συμβάλει στην βραχυπρόθεσμη βελτίωση της καθημερινής ζωής των παιδιών.

Προς το παρών για να υποβληθεί ένα παιδί σε αυτή την χειρουργική επέμβαση πρέπει να παρουσιάζει πολλαπλές και επαναλαμβανόμενες  μολύνσεις του λαιμού σε σύντομα χρονικό διάστημα ή σοβαρές διαταραχές ύπνου.

Σχετική εικόνα

Νέες έρευνες, όμως, έχουν δείξει πως τα παιδιά που έχουν υποβληθεί σε αμυγδαλεκτομή εκτός του ότι ξεπέρασαν τα προβλήματα  που αντιμετώπιζαν, εμφανίζουν λιγότερες στρεπτοκοκκικές ή άλλες λοιμώξεις του λαιμού, οι απουσίες στο σχολείο λόγω ασθενειών έχουν μειωθεί και τυχόν προβλήματα που σχετίζονται με τον ύπνο έχουν ελαχιστοποιηθεί.

Αυτά ακριβώς τα αποτελέσματα οδηγούν στο συμπέρασμα, πως η αφαίρεση των αμυγδαλών επιφέρει τελικά πολλές θετικές εκβάσεις στην καθημερινότητα ενός παιδιού.