Πώς καταλαβαίνεις ότι ένα παιδί έχει δυσλεξία: Συχνά εκδηλώνεται στις πρώτες τάξεις του δημοτικού

Γράφει ο παιδίατρος Νικόλαος Βουδούρης

Η δυσλεξία επηρεάζει τη ζωή εκατομμυρίων παιδιών σε όλο το κόσμο. Είναι μια μορφή μαθησιακής δυσκολίας, όπου τα άτομα αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εκμάθηση της γραφής και ανάγνωσης και πολλές φορές παρατηρούνται σοβαρές εκπαιδευτικές, ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Συνήθως εκδηλώνεται στις πρώτες τάξεις του δημοτικού και γίνεται αντιληπτό από το δάσκαλο και τους γονείς.

Τα παιδιά λοιπόν με δυσλεξία εμφανίζουν δυσκολίες στον γραπτό και προφορικό λόγο , σοβαρά προβλήματα στην ορθογραφία και την ανάγνωση καθώς και στα μαθηματικά. Συχνά αντιστρέφουν γράμματα με αριθμούς ή ακόμα τις συλλαβές των λέξεων. Επίσης, παρατηρείται εύκολη διάσπαση προσοχής, αδυναμία συγκέντρωσης και βραχυπρόθεσμη μνήμη.

Βέβαια, οι ενδείξεις αυτές δεν αρκούν για να διαγνωσθεί ένα παιδί με δυσλεξία. Το παιδί πρέπει να επισκεφθεί έναν ειδικό ο οποίος θα αποκλείσει τυχών οφθαλμολογικά ή ακουστικά προβλήματα και θα βεβαιωθεί πως έχει απέναντι του ένα “νοητικά υγιές” παιδί, ώστε να φθάσουμε στη σωστή διάγνωση.

Η έγκυρη διάγνωση των συμπτωμάτων και τυχών ψυχολογικών, νοητικών ή κοινωνικών προβλημάτων είναι σημαντικοί παράγοντες που οδηγούν στον σχεδιασμό μιας αποτελεσματικής παρέμβασης.

Ένα παιδί με δυσλεξία χρειάζεται να κάνει συνεδρίες με λογοθεραπευτή ίσως και εργοθεραπευτή , ανάλογα με τις ανάγκες και το βαθμό του προβλήματος. Οι γονείς πρέπει να ενθαρρύνουν τα παιδιά, να τα βοηθούν να ξεπεράσουν τις αδυναμίες τους και να ενισχύουν την αυτοπεποίθηση τους.