Αναιμία στα νεογνά: Πώς θα την προλάβετε

Η καθυστερημένη αποκοπή του ομφάλιου λώρου και η άλμεξη του πλακούντα προλαμβάνει τη νεογνική αναιμία.
Γράφει ο παιδίατρος Νίκος Βουδούρης

Σύμφωνα με μελέτη που παρουσιάστηκε στην Ετήσια Συνέλευση Ακαδημαϊκής Παιδιατρικής , η πρώιμη αποκοπή και σύσφιξη του ομφάλιου λώρου καθώς και η άλμεξη του πλακούντα μειώνουν τον κίνδυνο να εκδηλώσει το παιδί αναιμία λόγω ανεπάκειας σιδήρου μέχρι την ηλικία των 12 μηνών. Επίσης η διαδικασία αυτή έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλει και στις παραμέτρους ψυχικής ανάπτυξης.

Η βρεφική αναιμία λόγω έλλειψης σιδήρου είναι ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας , ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εγκεφαλική ανάπτυξη του παιδιού.

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες μελέτες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η αποκοπή του ομφάλιου λώρου αμέσως μετά την έξοδο του νεογνού δεν είναι η καλύτερη πρακτική και ενδεχομένως να προκαλεί προβλήματα υγείας μετέπειτα.

Τρία λεπτά αναμονής είναι αρκετά για να ενισχύσουν κατά το ένα τρίτο τον όγκο του αίματος που διοχετεύεται στο νεογνό απο τον πλακούντα μετά τον τοκετό.

Δοκιμή που έγινε σε πρόωρα νεογνά κατά τις πρώτες 24 ώρες της ζωής τους , απέδειξε ότι μέσω της άλμεξης του ομφάλιου λώρου υπήρχε αυξημένη και συστηματική ροή του αίματος.

Ο Dr. Shivam Agarwal απο το Νοσοκομείο του Νέου Δελχί , στην Ινδία διεξήγαγε μελέτη στην οποία συνέκρινε τα αποτελέσματα της καθυστερημένης αποκοπής και άλμεξης του ομφάλιου λώρου με τις αιματολογικές εξετάσεις και τις παραμέτρους ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας.

Οι ερευνητές μελέτησαν 200 βρέφη , μετά απο τυχαία επιλογή , στα εξωτερικά ιατρεία της τριτοβάθμιας περίθαλψης στη Βόρεια Ινδία , λαμβάνοντας 1 απο τα 2 μέτρα παρέμβασης .Από τα οποία τα 161 παιδιά ολοκλήρωσαν την παρακαλούθηση με μέση ηλικία τους 11 μήνες.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το μέσο επίπεδο της αιμοσφαιρίνης στην ομάδα καθυστερημένης αποκοπής του ομφάλιου λώρου ήταν παρόμοια με εκείνα της ομάδας στην οποία έγινε άλμεξη του ομφάλιου λώρου όπως επίσης και οι δύο ομάδες παρουσίασαν παρόμοια επίπεδα φερριτίνης ορού. Η αιμοσφαιρίνη , ο αιματοκρίτης και τα επίπεδα φερριτίνης στον ορό του αίματος ήταν παρόμοια στις 2 ομάδες ακόμη και σε ηλικία 6 εβδομάδων.