Εμβολιασμός και Προληπτικός Έλεγχος στα Παιδιά Προσφύγων

του Νίκου Βουδούρη *

Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δέχεται μαζική εισροή προσφύγων, μεταξύ των οποίων και παιδιά. Τα θέματα υγείας των πληθυσμών αυτών είναι ιδιαίτερα και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με όσο το δυνατόν πιο οργανωμένο τρόπο κατά την υποδοχή τους. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που περιγράφονται είναι ο ελλιπής εμβολιασμός, γεγονός που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τόσο τους ίδιους όσο και τον γηγενή πληθυσμό.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, η πλειονότητα των προσφύγων έχουν άγνωστη κατάσταση εμβολιασμού, εφόσον δεν διαθέτουν κατά την άφιξή τους έγγραφα που να πιστοποιούν την εμβολιαστική τους κάλυψη. Για την ορθότερη προσέγγιση από τις υγειονομικές αρχές της χώρας στα κέντρα υποδοχής, εκτός από τον έλεγχο των εμβολίων απαιτείται και ο προληπτικός περιοδικός έλεγχος που περιλαμβάνει τον κλινικό έλεγχο και τις εργαστηριακές εξετάσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες οδηγίες για την αντιμετώπιση των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των παράτυπων μεταναστών η προσέγγισή τους αναφορικά με τους εμβολιασμούς συνοψίζεται ως εξής:

  • Η εμβολιαστική κατάσταση των νεοεισερχομένων μεταναστών και προσφύγων θα πρέπει να ελέγχεται άμεσα προκειμένου να πάρουν άδεια παραμονής .
  • Κάθε γραπτή και ευκρινής τεκμηρίωση εμβολιασμού γίνεται αποδεκτή, εφόσον αυτός έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τις διεθνώς αποδεκτές συστάσεις .
  • Βρέφη και παιδιά χωρίς πιστοποιητικό εμβολιαστικής κάλυψης, θεωρούνται ανεμβολίαστα και εμβολιάζονται εξαρχής ανάλογα με την ηλικία τους.

Οι πρόσφυγες και  παιδιά προσφύγων θα πρέπει κατά προτεραιότητα να εμβολιάζονται ως εξής:

  • Εμβολιασμός για ιλαρά-ερυθρά-παρωτίτιδα.

Παιδιά και ενήλικες: 1 δόση εμβολίου MMR (για ιλαρά-ερυθρά-παρωτίτιδα), κατά προτεραιότητα στις ηλικίες από 12 μηνών έως <15 ετών.

  • Εμβολιασμός για διφθερίτιδα-τέτανο-κοκκύτη-πολιομυελίτιδα (αδρανοποιημένο εμβόλιο) .

Παιδιά 6 εβδομάδων έως 4 ετών:1 δόση εμβολίου DTaP-IPV (για διφθερίτιδα-τέτανο-κοκκύτη(ακυτταρικό)-πολιομυελίτιδα (αδρανοποιημένο). Σε περίπτωση έλλειψης τετραδύναμου εμβολίου μπορεί να γίνει πενταδύναμο (DTaP-IPV-Hib) ή εξαδύναμο (DTaP-IPV-Hib-HepB). Επίσης, στην περίπτωση μη διαθεσιμότητας ακυτταρικού εμβολίου κοκκύτη μπορεί να χορηγείται ολοκυτταρικό (έως την ηλικία των 7ετών) συνδυασμένο με τα υπόλοιπα εμβόλια.

Παιδιά >4 ετών, έφηβοι και ενήλικες: 1 δόση τετραδύναμου εμβολίου Tdap-IPV (εμβόλιο τύπου ενηλίκου για διφθερίτιδα-τέτανο-κοκκύτη(ακυτταρικό)-πολιομυελίτιδα(αδρανοποιημένο),με προτεραιότητα σε: παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

Εναλλακτικά, μπορεί να χορηγείται εμβόλιο Td-IPV (εμβόλιο τύπου ενηλίκου για διφθερίτιδα-τέτανο-πολιομυελίτιδα (αδρανοποιημένο).

  • Εμβολιασμός νεογνών για φυματίωση, 1 δόση εμβολίου BCG (για φυματίωση) κατά τη διάρκεια της νεογνικής περιόδου.

Σε περίπτωση που η επιδημιολογική επιτήρηση καταδείξει συρροή κρουσμάτων συνιστάται:

  • Εμβολιασμός για μηνιγγιτιδόκοκκο, με συζευγμένο ή πολυσακχαριδικό εμβόλιο ανάλογα με την ηλικία: τετραδύναμο (για οροομάδες A, C, Y, W135) ή αντίστοιχο ολιγοδύναμο.
  • Εμβολιασμός για γρίπη, την περίοδο κυκλοφορίας του ιού, στις ηλικίες ?6 μηνών.

Εφόσον η παραμονή στη χώρα παρατείνεται οι εμβολιασμοί συμπληρώνονται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και διενεργείται έλεγχος με φυματινοαντίδραση.

Η διατήρηση και  η βελτίωση της υγείας επιτυγχάνονται με την πρόληψη ορισμένων νοσημάτων όπως π.χ. με τους εμβολιασμούς , καθώς και με τη συνεχή παρακολούθηση της ανάπτυξης και εξέλιξης του παιδιού μέσω του κλινικού ελέγχου και των εργαστηριακών εξετάσεων.

Ο Προληπτικός περιοδικός έλεγχος περιλαμβάνει:

Εκτίμηση της σωματικής αύξησης, μέτρηση του βάρους σώματος, την αύξηση του μήκους και την μέτρηση της περιμέτρου της κεφαλής.

Έλεγχος της αρτηριακής πίεσης, πρέπει να μετράται σε κάθε εξέταση του παιδιού και πιο συχνά σε παχύσαρκα παιδιά ή παιδιά με υπερτασικούς γονείς.

Ορθοπεδική εξέταση, η οποία κατά τον προληπτικό έλεγχο αποσκοπεί στη διάγνωση ανωμαλιών οι οποίες ενώ είναι συχνές και γνωστές διαφεύγουν τη διάγνωση.

Έλεγχος ακοής, η έγκαιρη διαπίστωση της βαρηκοϊας ή της κώφωσης είναι πρωταρχικής σημασίας διότι έχει επιπτώσεις στη ψυχοκοινωνική και μαθησιακή εξέλιξη , εφόσον έχει άμεση σχέση με την εξέλιξη της ομιλίας και κατ ΄επέκταση με την επικοινωνία του παιδιού.

Οφθαλμολογική εξέταση , η έγκαιρη διάγνωση των διαταραχών της όρασης από τον παιδίατρο προϋποθέτει πρώιμη και προσεκτική εξέταση του παιδιού. Ο περιοδικός έλεγχος πρέπει να γίνεται τουλάχιστον κατά τη νεογνική και βρεφική ηλικία , τη νηπιακή ηλικία ( 1-2,5 ετών ), την προσχολική ηλικία (4-5 ετών) και την ηλικία των 12 ετών.

Οδοντιατρική εξέταση , περιλαμβάνεται πάντα στον κλινικό έλεγχο μετά από την ηλικία των 2 ετών.

Έλεγχος ψυχοκινητικής εξέλιξης , η οποία αποτελεί μια από τις σπουδαιότερες παραμέτρους όπου ελέγχονται στα πλαίσια του περιοδικού τακτικού ελέγχου. Η διανοητική ανάπτυξη αποτελεί μια δυναμική εξέλιξη , η οποία όπως είναι ευνόητο απαιτεί συνεχή έλεγχο και παρακολούθηση.

Εργαστηριακός έλεγχος αίματος και ούρων. Μεταξύ 15 -30 μηνών πραγματοποιείται γενική αίματος για αξιολόγηση της αιμοσφαιρίνης και του αιματοκρίτη. Έλεγχος της φερριτίνης για την ανίχνευση της ανεπάρκειας σιδήρου. Επίσης η γενική εξέταση ούρων και η ουροκαλλιέργεια αποτελούν τις εξετάσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά τον περιοδικό προληπτικό έλεγχο του ουροποιητικού.

Τέλος πραγματοποιείται έλεγχος με φυματινοαντίδραση Mantoux, όπου πρέπει να γίνεται  ετήσια σε παιδιά υψηλού κινδύνου  όπως είναι τα παιδιά προσφύγων.

Στόχος είναι η προστασία του δικαιώματος στην υγεία και την εκπαίδευση όλων των παιδιών που ζουν στη χώρα μας.

* Ο Νίκος Βουδούρης είναι Παιδίατρος-Νεογνολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέλος του Δ.Σ της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρίας